Pokyny pro posádku

Pokyny pro plnění úkolu.

  • Na každém stanovišti se představte názvem týmu a sdělte rozhodčímu také číslo vašeho týmu
  • Dodržujte časový harmonogram – nejpozději 5 min před začátkem úkolu musíte být na daném stanovišti připraveni
  • Výzvu na stanoviště obdržíte vždy z předchozího stanoviště
  • Na splnění úkolu máte vždy 12 minut, 2 minuty před koncem Vás rozhodčí upouzorní.
  • Úkoly plňte v rozsahu svých kompetencích (pokud není předem určeno jinak)
  • Pokud budete používat a nasazovat O2 maskou, vždy prosíme přikládejte vedle pacienta, ne přímo na jeho ústa
  • Při zajištní i.v linky používejte pouze a jenom kanyly bez jehel, při zajištění je nutné vždy položit vedle požadovaného místa vpichu veškeré potřebné věci k zajištění i.v.,
  • Každý provedený úkon hlásím rozhodčímu, který zpětně potvrzuje
  • Krční límce, pánevní pás, dlahy apod. nasazujeme, ale plně nedotahujeme